Kostprijs

Wanneer u voldoet aan specifieke voorwaarden vooropgesteld door het RIZIV, is de aangeboden zorg kosteloos en hoeft u dus geen persoonlijke bijdrage te betalen. Dit geldt alvast voor de duur van dit project (tot 30 juni 2021).


Als u niet aan de RIZIV-voorwaarden beantwoordt, dan betaalt u: 

- voor psychologische ondersteuning en ergotherapie aan huis: 11 euro per consultatie

- voor infosessies en ontmoetingsgroepen: 5 euro per bijeenkomst

Kostprijs

CAPE is een zorgvernieuwingsproject, gefinancierd door het RIZIV en de volgende samenwerkende organisaties:

© 2019 CAPE